Søknad om førerkort
”Søknad om førerkort” må være sendt/levert nærmeste trafikkstasjon før du kan ta teorieksamen eller førerprøve. Søknadsskjema finner du på nettsidene til www.vegvesen.no, på nærmeste trafikkstasjon eller hos oss. Søknaden inneholder også en egenerklæring om helse (blant annet om du bruker briller/kontaktlinser eller medisiner) som kan medføre at du også må levere et tilleggsskjema utfylt av lege eller optiker. Søknad om førerkort krever også vandelsattest fra politiet, men dette skaffer trafikkstasjonen selv når du har levert søknaden. Vandelsattesten er gyldig i 6 måneder. Vandelsklarering gjelder ikke for de som har førerkort fra før.
 
Kan sendes elektronisk:
Gå inn på vegvesen.no/dinside og send søknaden i god tid.  
 


  
  20©10 Fauske mc-skole