Praktisk Informasjon

 
•Undervisningen følger læreplan fastsatt av Vegdirektoratet.
 
•Tid og sted for undervisning avtales med lærer. Det blir utstedt timekort.
 
•En undervisningstime er 45 minutter.
 
•Det er vanlig å sette opp doble kjøretimer (2x45 min.) pr kjøreøkt.
 
•Betaling gjøres til lærer i forkant/etterkant av hver kjøreøkt.
 
•Avbestilling må skje senest kl. 12.00 dagen før avtalt tid. Avtale mandag må
avbestilles senest fredag kl. 12.00.
 
•Avtalt time som ikke benyttes må betales.
 
•Fauske MC-skole må ta forbehold om at bestilte timer må strykes av årsaker
som sykdom, teknisk svikt og lignende. Eleven vil i
slike tilfeller bli varslet så tidlig som mulig.
 
•Alt utestående skal være betalt trafikkskolen før førerprøve.
 
•Eleven skal alltid ha med førerkort eller identitetsbevis/bevis trafikalt grunnkurs under den praktiske opplæringen.
 
• Eleven anmodes å møte 10-15 min. før kjøretimen pga tid til påkledning/klargjøring.


  
  20©10 Fauske mc-skole