Opplæring:

Undervisningsplan:
Undervisningen følger læreplan fastsatt av Vegdirektoratet.
Opplæringen består av teori og praksis. Det er av stor betydning for faglig utbytte at det er nærhet i tid mellom teori og praksis.
 
Teorikurs:
•4 timer teorikurs.
•Kurs hver 14. dag - se oversikt under "kurskalender".
•Frammøtested: Storgt. 52 (vis a vis Shell).
 
Kjøring:
•Dagtid / ettermiddag / kveld / helg.
Lån av utstyr: Det er mulig å låne kjøreutstyr for de som ikke har sitt eget.
•Frammøtested: Storgt. 52 (vis a vis Shell).
 
Teorieksamen på trafikkstasjonen:
•”Søknad om førerkort” leveres/sendes trafikkstasjonen i god tid.
•Teorieksamen på trafikkstasjonen kan tas allerede før den praktiske
opplæringen ved trafikkskole starter. Bestått prøve gyldig i 3 år.
•Teorieksamen kan tas ved alle trafikkstasjoner.


  
  20©10 Fauske mc-skole